Truyện thể loại Truyện Màu

Tổng hợp truyện tranh màu, rõ, đẹp
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Vừa Chơi Đã Có Tài Khoản Vương Giả
7.795.109 2.093 69.491

Vừa Chơi Đã Có Tài Khoản Vương Giả

Truyện tranh Kế hoạch sống còn của công chúa phản diện
599.433 229 24.808

Kế hoạch sống còn của công chúa phản diện

Truyện tranh Lui Lui Lui Lui Ra!
555.582 311 16.683

Lui Lui Lui Lui Ra!

Truyện tranh Lạn Kha Kỳ Duyên
3.710.801 2.556 53.752

Lạn Kha Kỳ Duyên

Truyện tranh Xếp Hạng Bắt Nạt
880.339 570 16.224

Xếp Hạng Bắt Nạt

Truyện tranh Dolo Mệnh Vận Giao Nang
1.645.797 1.636 12.498

Dolo Mệnh Vận Giao Nang

Truyện tranh Toàn Chức Pháp Sư
165.741.358 23.236 132.303

Toàn Chức Pháp Sư

Truyện tranh Giải Thoát 99 Nữ Chính Ở Mạt Thế
2.600.091 1.638 35.774

Giải Thoát 99 Nữ Chính Ở Mạt Thế

Truyện tranh Sinh Hoạt Của Võ Đế Sau Khi Ẩn Cư
4.864.462 1.508 50.777

Sinh Hoạt Của Võ Đế Sau Khi Ẩn Cư

Truyện tranh Đại Tiểu Thư Có Ý Đồ Gì Xấu Đâu
990.889 117 15.764

Đại Tiểu Thư Có Ý Đồ Gì Xấu Đâu

Truyện tranh Hài Đế Vi Tôn
4.984.282 848 34.498

Hài Đế Vi Tôn

Truyện tranh Con Rể Của Long Vương
43.047 124 3.852

Con Rể Của Long Vương

Truyện tranh Người Trở Về Từ Cõi Chết
533.829 292 8.681

Người Trở Về Từ Cõi Chết

Truyện tranh Thợ săn 3 cm
2.696.305 672 21.286

Thợ săn 3 cm

Truyện tranh Nhân Trùng Đại Chiến
1.185.497 1.425 24.091

Nhân Trùng Đại Chiến

Truyện tranh Toàn Bộ Tu Chân Giới Muội Tử Muốn Bắt Ta
1.563.449 601 18.511

Toàn Bộ Tu Chân Giới Muội Tử Muốn Bắt Ta

Truyện tranh Ác Ma Thân Yêu
485.670 194 16.933

Ác Ma Thân Yêu

Truyện tranh Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen
50.691.958 24.253 117.438

Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen

Truyện tranh Diệu Võ Dương Oai
461.946 82 1.285

Diệu Võ Dương Oai

Truyện tranh Chuyển Sinh Thành Ác Nhân
615.236 327 17.301

Chuyển Sinh Thành Ác Nhân

Truyện tranh Chung Cực Đấu La
29.297.140 7.378 71.323

Chung Cực Đấu La

Truyện tranh Hoạn Phi Thiên Hạ
16.994.074 3.703 84.836

Hoạn Phi Thiên Hạ

Truyện tranh Ngôi Sao Cho Tôi
3.791.361 2.530 57.171

Ngôi Sao Cho Tôi

Truyện tranh Tình Yêu Duy Nhất Của Tôi
4.562 38 1.486

Tình Yêu Duy Nhất Của Tôi

Truyện tranh Ta Giả Bộ Là Vô Địch Thiên Hạ
472.539 638 14.315

Ta Giả Bộ Là Vô Địch Thiên Hạ

Truyện tranh Ma Thú Kiếm Thánh Dị Giới Tung Hoành
17.583.075 1.901 57.101

Ma Thú Kiếm Thánh Dị Giới Tung Hoành

Truyện tranh Toàn Cầu Cao Võ
9.680.872 1.857 50.796

Toàn Cầu Cao Võ

Truyện tranh Đạo Quân
1.413.390 286 12.440

Đạo Quân

Truyện tranh Tối Cường Thần Y Tại Đô Thị
14.133.854 1.506 43.261

Tối Cường Thần Y Tại Đô Thị

Truyện tranh Vạn Cổ Tối Cường Tông
1.548.841 1.897 25.211

Vạn Cổ Tối Cường Tông

Truyện tranh Người Ở Rể Bị Ép Thành Phản Diện
14.804.684 4.478 67.951

Người Ở Rể Bị Ép Thành Phản Diện

Truyện tranh Đỉnh Cấp Phản Phái Đại Sư Huynh
3.160.318 767 18.477

Đỉnh Cấp Phản Phái Đại Sư Huynh

Truyện tranh Y Võ Chí Tôn
20.259.901 1.301 38.317

Y Võ Chí Tôn

Truyện tranh Sinh vật đen tối
1.341.659 607 11.138

Sinh vật đen tối

Truyện tranh Nam Thành Chờ Trăng Về
1.909.289 692 28.989

Nam Thành Chờ Trăng Về

Truyện tranh Hồi ức Của Chiến Thần
2.315.022 947 33.475

Hồi ức Của Chiến Thần

Truyện tranh Anh Hùng Bàn Phím Tu Tiên
412.271 474 11.854

Anh Hùng Bàn Phím Tu Tiên

Truyện tranh Tu Tiên Giả Đại Chiến Siêu Năng Lực
12.568.270 9.896 75.975

Tu Tiên Giả Đại Chiến Siêu Năng Lực

Truyện tranh Thôn Phệ Thời Không
5.660.805 1.058 37.547

Thôn Phệ Thời Không

Truyện tranh Trọng Sinh Sau Tám Vạn Năm
48.886.038 6.393 121.401

Trọng Sinh Sau Tám Vạn Năm

Truyện tranh Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi
40.836.893 13.285 85.234

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi

Truyện tranh Luân Hồi Ác Nhân
8.546.489 2.702 52.305

Luân Hồi Ác Nhân

Truyện tranh Ta Độ Kiếp Thất Bại Đều Là Tại Ngươi
1.357.867 226 10.622

Ta Độ Kiếp Thất Bại Đều Là Tại Ngươi

Truyện tranh Kiếm Nghịch Thương Khung
39.386.576 3.406 66.202

Kiếm Nghịch Thương Khung

Truyện tranh Long Hổ 5 Thế
491.267 64 852

Long Hổ 5 Thế

Truyện tranh Thiên Phú Của Ngươi, Giờ Là Của Ta
56.263 188 6.462

Thiên Phú Của Ngươi, Giờ Là Của Ta

Truyện tranh Võ Luyện Đỉnh Phong
271.046.951 42.765 187.541

Võ Luyện Đỉnh Phong

Truyện tranh Người Tu Tiên Tại Đô Thị
13.199.682 2.717 51.250

Người Tu Tiên Tại Đô Thị