Truyện thể loại Truyện Màu

Tổng hợp truyện tranh màu, rõ, đẹp
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Diệu Võ Dương Oai
449.443 78 1.258

Diệu Võ Dương Oai

Truyện tranh Nhất Kiếm Sương Hàn
1.059.712 323 8.768

Nhất Kiếm Sương Hàn

Truyện tranh Đánh Bại Chư Thiên
10.182 19 1.474

Đánh Bại Chư Thiên

Truyện tranh Ta Có Trăm Vạn Điểm Kỹ Năng
2.549.498 1.135 34.826

Ta Có Trăm Vạn Điểm Kỹ Năng

Truyện tranh Người Ở Rể Bị Ép Thành Phản Diện
14.233.601 4.337 66.302

Người Ở Rể Bị Ép Thành Phản Diện

Truyện tranh Vạn Cổ Tối Cường Tông
1.239.966 1.571 22.801

Vạn Cổ Tối Cường Tông

Truyện tranh Cuồng Nữ Trọng Sinh - Hoàn Khố Thất Hoàng Phi
12.430.060 7.687 19.873

Cuồng Nữ Trọng Sinh - Hoàn Khố Thất Hoàng Phi

Truyện tranh Toàn Cầu Sụp Đổ
117.725 123 5.072

Toàn Cầu Sụp Đổ

Truyện tranh Cái Bóng Vạn Năng
2.299.110 784 32.067

Cái Bóng Vạn Năng

Truyện tranh Đồ Đệ Nhà Ta Lại Quải Rồi
14.641.473 7.599 60.222

Đồ Đệ Nhà Ta Lại Quải Rồi

Truyện tranh Vạn Tộc Chi Kiếp
2.319.395 373 21.739

Vạn Tộc Chi Kiếp

Truyện tranh Tối Cường Thăng Cấp
31.971.807 4.193 80.941

Tối Cường Thăng Cấp

Truyện tranh Phi Kiếm Vấn Đạo
1.324.155 656 15.941

Phi Kiếm Vấn Đạo

Truyện tranh Thể Thao Cực Hạn
2.854.732 603 12.725

Thể Thao Cực Hạn

Truyện tranh Tuyệt Thế Võ Công
1.178.245 152 16.319

Tuyệt Thế Võ Công

Truyện tranh Vua Trộm mộ
27.599.171 5.090 70.800

Vua Trộm mộ

Truyện tranh Thương Nguyên Đồ
10.489.469 2.144 44.947

Thương Nguyên Đồ

Truyện tranh Siêu Cấp Nữ Thần Trọng Sinh
728.157 601 10.552

Siêu Cấp Nữ Thần Trọng Sinh

Truyện tranh Bắt Đầu Từ Làm Ngón Tay Vàng
991.893 654 22.802

Bắt Đầu Từ Làm Ngón Tay Vàng

Truyện tranh Ta Giả Bộ Là Vô Địch Thiên Hạ
432.831 573 13.785

Ta Giả Bộ Là Vô Địch Thiên Hạ

Truyện tranh Tu La Kiếm Tôn
21.731.149 1.306 51.971

Tu La Kiếm Tôn

Truyện tranh Tối Cường Vận Đào Hoa
11.213.775 1.569 34.877

Tối Cường Vận Đào Hoa

Truyện tranh Vòng Bạn Bè Mạnh Nhất Của Tiên Giới
5.492.555 995 25.594

Vòng Bạn Bè Mạnh Nhất Của Tiên Giới

Truyện tranh Tôi Sống Trên Hoang Đảo Cùng Các Em Gái
7.268.657 2.619 44.692

Tôi Sống Trên Hoang Đảo Cùng Các Em Gái

Truyện tranh Thần Võ Thiên Tôn
65.483.016 5.289 112.564

Thần Võ Thiên Tôn

Truyện tranh Change (JinYuan)
1.261.363 1.907 9.139

Change (JinYuan)

Truyện tranh Ngạo Thị Thiên Địa
54.514.992 10.080 101.737

Ngạo Thị Thiên Địa

Truyện tranh Phàm Nhân Tu Tiên
6.303.485 1.599 27.642

Phàm Nhân Tu Tiên

Truyện tranh Ta Đã Đặt Ra Thời Đại Của Vạn Tộc
286.366 263 10.998

Ta Đã Đặt Ra Thời Đại Của Vạn Tộc

Truyện tranh Anh Hùng Bàn Phím Tu Tiên
315.721 404 10.527

Anh Hùng Bàn Phím Tu Tiên

Truyện tranh Ta Trở Về Từ Chư Thiên Vạn Giới
2.420.551 612 30.982

Ta Trở Về Từ Chư Thiên Vạn Giới

Truyện tranh Tàng Phong
165.867 117 5.340

Tàng Phong

Truyện tranh Từ Hôm Nay Trở Thành Hack
1.128.086 452 23.560

Từ Hôm Nay Trở Thành Hack

Truyện tranh Xuyên Không Thành Chim
427.481 514 12.814

Xuyên Không Thành Chim

Truyện tranh Hỏa Vũ Diệu Dương
940.059 146 1.572

Hỏa Vũ Diệu Dương

Truyện tranh Võ Luyện Đỉnh Phong
266.951.937 41.493 184.439

Võ Luyện Đỉnh Phong

Truyện tranh Phò Mã! Không Nên A!
2.891.502 1.597 8.824

Phò Mã! Không Nên A!

Truyện tranh Luôn Có Yêu Quái
9.096.833 3.796 17.860

Luôn Có Yêu Quái

Truyện tranh Tuyệt thế Đường Môn - Đấu La Đại Lục 2
43.214.096 11.407 54.643

Tuyệt thế Đường Môn - Đấu La Đại Lục 2

Truyện tranh Hoàng Hậu Vô Đức
879.771 509 18.181

Hoàng Hậu Vô Đức

Truyện tranh Sủng Hậu Của Vương
6.169.724 1.869 33.444

Sủng Hậu Của Vương

Truyện tranh Trong Sinh Chi Ức Vạn Ảnh Hậu Yếu Thượng Vị
44.166.756 17.961 64.851

Trong Sinh Chi Ức Vạn Ảnh Hậu Yếu Thượng Vị

Truyện tranh Tiên Đế Qui Lai
20.462.716 2.131 53.745

Tiên Đế Qui Lai

Truyện tranh Y Võ Chí Tôn
20.044.657 1.283 37.914

Y Võ Chí Tôn

Truyện tranh Vạn Tra Triêu Hoàng
11.027.824 4.186 63.210

Vạn Tra Triêu Hoàng

Truyện tranh Manh Sư Tại Thượng
40.928.846 28.721 99.623

Manh Sư Tại Thượng

Truyện tranh Trên Người Ta Có Một Con Rồng
89.724.709 17.885 133.211

Trên Người Ta Có Một Con Rồng

Truyện tranh Vạn Cổ Đệ Nhất Tế
12.486.930 2.948 59.519

Vạn Cổ Đệ Nhất Tế