Truyện thể loại Manhua

Truyện tranh của Trung Quốc
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Vừa Chơi Đã Có Tài Khoản Vương Giả
7.790.880 2.092 69.449

Vừa Chơi Đã Có Tài Khoản Vương Giả

Truyện tranh Kế hoạch sống còn của công chúa phản diện
598.419 228 24.786

Kế hoạch sống còn của công chúa phản diện

Truyện tranh Lui Lui Lui Lui Ra!
555.207 311 16.677

Lui Lui Lui Lui Ra!

Truyện tranh Lạn Kha Kỳ Duyên
3.707.843 2.555 53.725

Lạn Kha Kỳ Duyên

Truyện tranh Dolo Mệnh Vận Giao Nang
1.645.511 1.636 12.492

Dolo Mệnh Vận Giao Nang

Truyện tranh Toàn Chức Pháp Sư
165.736.159 23.232 132.294

Toàn Chức Pháp Sư

Truyện tranh Giải Thoát 99 Nữ Chính Ở Mạt Thế
2.598.273 1.638 35.766

Giải Thoát 99 Nữ Chính Ở Mạt Thế

Truyện tranh Sinh Hoạt Của Võ Đế Sau Khi Ẩn Cư
4.860.712 1.506 50.756

Sinh Hoạt Của Võ Đế Sau Khi Ẩn Cư

Truyện tranh Đại Tiểu Thư Có Ý Đồ Gì Xấu Đâu
989.045 117 15.739

Đại Tiểu Thư Có Ý Đồ Gì Xấu Đâu

Truyện tranh Hài Đế Vi Tôn
4.982.885 848 34.490

Hài Đế Vi Tôn

Truyện tranh Con Rể Của Long Vương
42.593 124 3.831

Con Rể Của Long Vương

Truyện tranh Toàn Bộ Tu Chân Giới Muội Tử Muốn Bắt Ta
1.560.986 600 18.497

Toàn Bộ Tu Chân Giới Muội Tử Muốn Bắt Ta

Truyện tranh Ác Ma Thân Yêu
485.318 194 16.928

Ác Ma Thân Yêu

Truyện tranh Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen
50.689.558 24.253 117.433

Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen

Truyện tranh Diệu Võ Dương Oai
461.894 82 1.285

Diệu Võ Dương Oai

Truyện tranh Chung Cực Đấu La
29.295.588 7.378 71.320

Chung Cực Đấu La

Truyện tranh Ngôi Sao Cho Tôi
3.790.073 2.530 57.156

Ngôi Sao Cho Tôi

Truyện tranh Hoạn Phi Thiên Hạ
16.992.156 3.703 84.827

Hoạn Phi Thiên Hạ

Truyện tranh Tình Yêu Duy Nhất Của Tôi
4.537 38 1.485

Tình Yêu Duy Nhất Của Tôi

Truyện tranh Ma Thú Kiếm Thánh Dị Giới Tung Hoành
17.581.080 1.901 57.098

Ma Thú Kiếm Thánh Dị Giới Tung Hoành

Truyện tranh Toàn Cầu Cao Võ
9.677.408 1.857 50.786

Toàn Cầu Cao Võ

Truyện tranh Tiến Sĩ Khoa Học Kỹ Thuật Tu Tiên
109.436 153 6.984

Tiến Sĩ Khoa Học Kỹ Thuật Tu Tiên

Truyện tranh Đạo Quân
1.412.823 286 12.436

Đạo Quân

Truyện tranh Tối Cường Thần Y Tại Đô Thị
14.132.773 1.505 43.256

Tối Cường Thần Y Tại Đô Thị

Truyện tranh Vạn Cổ Tối Cường Tông
1.548.108 1.896 25.209

Vạn Cổ Tối Cường Tông

Truyện tranh Người Ở Rể Bị Ép Thành Phản Diện
14.802.258 4.477 67.950

Người Ở Rể Bị Ép Thành Phản Diện

Truyện tranh Đỉnh Cấp Phản Phái Đại Sư Huynh
3.159.819 766 18.474

Đỉnh Cấp Phản Phái Đại Sư Huynh

Truyện tranh Y Võ Chí Tôn
20.258.015 1.301 38.313

Y Võ Chí Tôn

Truyện tranh Nam Thành Chờ Trăng Về
1.908.874 692 28.988

Nam Thành Chờ Trăng Về

Truyện tranh Anh Hùng Bàn Phím Tu Tiên
411.897 474 11.854

Anh Hùng Bàn Phím Tu Tiên

Truyện tranh Tu Tiên Giả Đại Chiến Siêu Năng Lực
12.567.164 9.896 75.971

Tu Tiên Giả Đại Chiến Siêu Năng Lực

Truyện tranh Thôn Phệ Thời Không
5.659.164 1.058 37.538

Thôn Phệ Thời Không

Truyện tranh Trọng Sinh Sau Tám Vạn Năm
48.883.245 6.393 121.394

Trọng Sinh Sau Tám Vạn Năm

Truyện tranh Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi
40.835.853 13.285 85.230

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi

Truyện tranh Ta Độ Kiếp Thất Bại Đều Là Tại Ngươi
1.357.436 226 10.620

Ta Độ Kiếp Thất Bại Đều Là Tại Ngươi

Truyện tranh Kiếm Nghịch Thương Khung
39.384.934 3.406 66.199

Kiếm Nghịch Thương Khung

Truyện tranh Long Hổ 5 Thế
491.260 64 852

Long Hổ 5 Thế

Truyện tranh Thiên Phú Của Ngươi, Giờ Là Của Ta
56.131 188 6.454

Thiên Phú Của Ngươi, Giờ Là Của Ta

Truyện tranh Võ Luyện Đỉnh Phong
271.037.191 42.765 187.534

Võ Luyện Đỉnh Phong

Truyện tranh Người Tu Tiên Tại Đô Thị
13.198.393 2.717 51.250

Người Tu Tiên Tại Đô Thị

Truyện tranh Thiện Lương Tử Thần
6.601.550 1.703 24.325

Thiện Lương Tử Thần

Truyện tranh Vạn Tộc Chi Kiếp
2.580.932 408 22.639

Vạn Tộc Chi Kiếp

Truyện tranh Cao Năng Lai Tập
6.472.423 1.961 39.771

Cao Năng Lai Tập

Truyện tranh Lão Đại Xuyên Không Thành Tiên Nữ
817.648 348 6.455

Lão Đại Xuyên Không Thành Tiên Nữ

Truyện tranh Côn Thôn Thiên Hạ
9.266.671 959 31.808

Côn Thôn Thiên Hạ

Truyện tranh Tôi Dựa Vào Bug Làm Ông Nội Người Ta
782.431 445 25.040

Tôi Dựa Vào Bug Làm Ông Nội Người Ta

Truyện tranh Tối Cường Thành Chủ Đích Dị Giới
77.135 112 6.187

Tối Cường Thành Chủ Đích Dị Giới

Truyện tranh Thế Giới Hoàn Mỹ
12.621.421 5.168 40.491

Thế Giới Hoàn Mỹ