Truyện thể loại Cổ Đại

Truyện có nội dung xảy ra ở thời cổ đại phong kiến.
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Kế hoạch sống còn của công chúa phản diện
597.123 228 24.755

Kế hoạch sống còn của công chúa phản diện

Truyện tranh Lui Lui Lui Lui Ra!
554.622 311 16.668

Lui Lui Lui Lui Ra!

Truyện tranh Hoạn Phi Thiên Hạ
16.989.936 3.703 84.822

Hoạn Phi Thiên Hạ

Truyện tranh Lão Đại Xuyên Không Thành Tiên Nữ
816.991 347 6.450

Lão Đại Xuyên Không Thành Tiên Nữ

Truyện tranh Côn Thôn Thiên Hạ
9.265.704 959 31.806

Côn Thôn Thiên Hạ

Truyện tranh Đặc Công Cuồng Phi: Tuyệt Thế Tu Chân
46.699 28 2.893

Đặc Công Cuồng Phi: Tuyệt Thế Tu Chân

Truyện tranh Thê Vi Thượng
1.320.050 511 17.181

Thê Vi Thượng

Truyện tranh Công chúa thời gian có hạn
1.325.857 178 27.698

Công chúa thời gian có hạn

Truyện tranh Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng
16.305 34 2.021

Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng

Truyện tranh Bất Bại Quyền Ma
3.813.098 378 16.394

Bất Bại Quyền Ma

Truyện tranh Thái Tử Điện Hạ Có Tin Vui
1.066.802 230 7.863

Thái Tử Điện Hạ Có Tin Vui

Truyện tranh Nguyên Long
29.513.725 4.212 74.453

Nguyên Long

Truyện tranh Tiên Võ Đế Tôn
27.482.329 3.179 81.435

Tiên Võ Đế Tôn

Truyện tranh Lăng Thiên Thần Đế
25.174.562 3.265 75.310

Lăng Thiên Thần Đế

Truyện tranh Tiên Đế Xâm Nhập
4.934.762 682 33.323

Tiên Đế Xâm Nhập

Truyện tranh Đấu La Đại Lục Ngoại Truyện: Đường Môn Anh Hùng
4.260.896 1.519 15.728 Đủ bộ

Đấu La Đại Lục Ngoại Truyện: Đường Môn Anh Hùng

Truyện tranh Xung Hỉ Vương Phi
89.078 74 6.354

Xung Hỉ Vương Phi

Truyện tranh Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư
39.080.757 18.437 131.541

Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư

Truyện tranh Ma Đầu Vạn Ác Năm Tuổi Rưỡi
1.173.168 403 30.665

Ma Đầu Vạn Ác Năm Tuổi Rưỡi

Truyện tranh Hậu Cung Của Trẫm Cháy Rồi!
1.588.323 1.001 10.666

Hậu Cung Của Trẫm Cháy Rồi!

Truyện tranh Tiên Kiếm Bất Bại
3.643.484 674 27.590

Tiên Kiếm Bất Bại

Truyện tranh Thương Nguyên Đồ
10.676.483 2.168 45.749

Thương Nguyên Đồ

Truyện tranh Độc Y Đích Nữ
9.590.842 804 44.587

Độc Y Đích Nữ

Truyện tranh Bạo Sủng Tiểu Manh Phi
3.827.032 1.350 61.358

Bạo Sủng Tiểu Manh Phi

Truyện tranh Sao Lại Là Yêu?
911.574 570 22.664

Sao Lại Là Yêu?

Truyện tranh Bệ Hạ, xin đừng giết thần nữa!
1.599.503 283 24.028

Bệ Hạ, xin đừng giết thần nữa!

Truyện tranh Ta Là Đại Thần Tiên
45.531.969 6.624 58.026

Ta Là Đại Thần Tiên

Truyện tranh Nhân Vật Phản Diện Xứng Đôi Với Bạo Chúa
2.919.299 462 53.502

Nhân Vật Phản Diện Xứng Đôi Với Bạo Chúa

Truyện tranh Trọng Sinh Chi Đích Nữ Bất Thiện
4.545.372 1.865 40.132

Trọng Sinh Chi Đích Nữ Bất Thiện

Truyện tranh Phò Mã! Không Nên A!
2.919.713 1.600 8.919

Phò Mã! Không Nên A!

Truyện tranh Tôi Đã Nuôi Dưỡng Bạn Thời Thơ Ấu Thành Bạo Chúa
1.333.765 340 38.206

Tôi Đã Nuôi Dưỡng Bạn Thời Thơ Ấu Thành Bạo Chúa

Truyện tranh Kiều Phu Có Hỉ
242.514 265 9.279

Kiều Phu Có Hỉ

Truyện tranh Đeo Bám Tôi Cũng Vô Ích Thôi
663.586 265 16.879

Đeo Bám Tôi Cũng Vô Ích Thôi

Truyện tranh Thiên Động Ly Trạch Thương
470.582 158 11.776

Thiên Động Ly Trạch Thương

Truyện tranh Kế Hoạch Tự Cứu Của Phản Phái Ma Nữ
1.477.583 968 51.317

Kế Hoạch Tự Cứu Của Phản Phái Ma Nữ

Truyện tranh Công Chúa Phản Diện Trong Truyền Thuyết
1.830.359 380 40.430

Công Chúa Phản Diện Trong Truyền Thuyết

Truyện tranh Thần Hồn Võ Đế
8.470.320 678 44.911

Thần Hồn Võ Đế

Truyện tranh Chị Tôi Đã Nhặt về Nhà Một Nam Chính Quyến Rũ
3.015.221 575 56.261

Chị Tôi Đã Nhặt về Nhà Một Nam Chính Quyến Rũ

Truyện tranh Tôi Muốn Trở Thành Tiểu Thư Công Tước Phế Vật
10.966.677 6.382 63.357

Tôi Muốn Trở Thành Tiểu Thư Công Tước Phế Vật

Truyện tranh Tuyệt Sắc Quyến Rũ: Quỷ Y Chí Tôn
46.828.041 5.371 127.602

Tuyệt Sắc Quyến Rũ: Quỷ Y Chí Tôn

Truyện tranh Y Nữ Khuynh Thành - Thịnh Sủng Vương Phi
3.005.096 2.263 10.387

Y Nữ Khuynh Thành - Thịnh Sủng Vương Phi

Truyện tranh Thú Hắc Cuồng Phi
7.758.550 2.736 81.110

Thú Hắc Cuồng Phi

Truyện tranh Ngã Tại Hậu Cung Đương Đại Lão
4.261.866 1.041 40.485

Ngã Tại Hậu Cung Đương Đại Lão

Truyện tranh Sinh Tử Quyết
4.578.550 490 21.381

Sinh Tử Quyết

Truyện tranh Thái Hậu Quân Hạ Thần
4.764.347 1.287 48.272

Thái Hậu Quân Hạ Thần

Truyện tranh Quân Nhan Tựa Hoa Đào
197.772 245 14.999

Quân Nhan Tựa Hoa Đào

Truyện tranh Hoàng Hậu Bé Bỏng
840.621 194 31.531

Hoàng Hậu Bé Bỏng

Truyện tranh Trọng sinh bá sủng Nhiếp Chính Vương quá mạnh mẽ
9.535.302 4.156 40.310

Trọng sinh bá sủng Nhiếp Chính Vương quá mạnh mẽ