Truyện thể loại Action

Thể loại này thường có nội dung về đánh nhau, bạo lực, hỗn loạn, với diễn biến nhanh
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Cái Bóng Vạn Năng
2.265.935 771 31.884

Cái Bóng Vạn Năng

Truyện tranh Vạn Tộc Chi Kiếp
2.306.619 366 21.652

Vạn Tộc Chi Kiếp

Truyện tranh Phi Kiếm Vấn Đạo
1.317.518 651 15.860

Phi Kiếm Vấn Đạo

Truyện tranh Thể Thao Cực Hạn
2.846.878 602 12.692

Thể Thao Cực Hạn

Truyện tranh Tuyệt Thế Võ Công
1.176.514 150 16.297

Tuyệt Thế Võ Công

Truyện tranh Siêu Cấp Nữ Thần Trọng Sinh
723.222 599 10.464

Siêu Cấp Nữ Thần Trọng Sinh

Truyện tranh Bắt Đầu Từ Làm Ngón Tay Vàng
985.490 646 22.748

Bắt Đầu Từ Làm Ngón Tay Vàng

Truyện tranh Ta Giả Bộ Là Vô Địch Thiên Hạ
428.413 564 13.728

Ta Giả Bộ Là Vô Địch Thiên Hạ

Truyện tranh Ta Đã Đặt Ra Thời Đại Của Vạn Tộc
279.685 261 10.879

Ta Đã Đặt Ra Thời Đại Của Vạn Tộc

Truyện tranh Xuyên Không Thành Chim
424.859 514 12.787

Xuyên Không Thành Chim

Truyện tranh Tàng Phong
163.027 114 5.286

Tàng Phong

Truyện tranh Anh Hùng Bàn Phím Tu Tiên
311.780 399 10.469

Anh Hùng Bàn Phím Tu Tiên

Truyện tranh Từ Hôm Nay Trở Thành Hack
1.123.650 450 23.533

Từ Hôm Nay Trở Thành Hack

Truyện tranh Ta Trở Về Từ Chư Thiên Vạn Giới
2.405.318 603 30.859

Ta Trở Về Từ Chư Thiên Vạn Giới

Truyện tranh Rosen Garten Saga
246.818 602 5.874

Rosen Garten Saga

Truyện tranh Tối Cường Vận Đào Hoa
11.204.306 1.569 34.836

Tối Cường Vận Đào Hoa

Truyện tranh Vòng Bạn Bè Mạnh Nhất Của Tiên Giới
5.487.852 994 25.558

Vòng Bạn Bè Mạnh Nhất Của Tiên Giới

Truyện tranh Cuộc báo thù: Sáu kẻ vác trên mình cây thập tự giá
82.872 122 1.857

Cuộc báo thù: Sáu kẻ vác trên mình cây thập tự giá

Truyện tranh Change (JinYuan)
1.259.122 1.898 9.131

Change (JinYuan)

Truyện tranh Thần Võ Thiên Tôn
65.467.878 5.281 112.512

Thần Võ Thiên Tôn

Truyện tranh Deatte 5 Byou de Battle
2.987.701 1.035 16.520

Deatte 5 Byou de Battle

Truyện tranh The New Gate
8.262.171 2.864 35.512

The New Gate

Truyện tranh Hỏa Vũ Diệu Dương
939.659 146 1.571

Hỏa Vũ Diệu Dương

Truyện tranh Võ Luyện Đỉnh Phong
266.891.128 41.483 184.397

Võ Luyện Đỉnh Phong

Truyện tranh Tuyệt thế Đường Môn - Đấu La Đại Lục 2
43.207.849 11.405 54.613

Tuyệt thế Đường Môn - Đấu La Đại Lục 2

Truyện tranh Bách Luyện Thành Thần
154.476.348 30.422 142.410

Bách Luyện Thành Thần

Truyện tranh Tối Cường Phản Sáo Lộ Hệ Thống
79.894.196 27.169 114.258

Tối Cường Phản Sáo Lộ Hệ Thống

Truyện tranh Thời Đại Hoàng Kim
83.733 62 3.536

Thời Đại Hoàng Kim

Truyện tranh Yuukyuu No Gusha Asley No, Kenja No Susume
1.075.876 468 14.443

Yuukyuu No Gusha Asley No, Kenja No Susume

Truyện tranh Đấu La Đại Lục
65.059.031 11.964 87.436

Đấu La Đại Lục

Truyện tranh Ta Tự Thành Hoàng Không Cần Thiên Mệnh
706.787 294 11.374

Ta Tự Thành Hoàng Không Cần Thiên Mệnh

Truyện tranh Nương Tử Nhà Ta Là Nữ Đế
1.645.849 1.619 28.683

Nương Tử Nhà Ta Là Nữ Đế

Truyện tranh Đây là luật
173.001 137 3.662

Đây là luật

Truyện tranh Đại Ma Hoàng Thường Ngày Phiền Não
4.229.273 1.612 39.346

Đại Ma Hoàng Thường Ngày Phiền Não

Truyện tranh Nghịch Thiên Chiến Thần
27.570.382 1.216 69.804

Nghịch Thiên Chiến Thần

Truyện tranh Tu Chân Tứ Vạn Niên
20.564.190 2.734 28.879

Tu Chân Tứ Vạn Niên

Truyện tranh Tuyệt Thế Võ Thần
91.616.408 14.908 110.044

Tuyệt Thế Võ Thần

Truyện tranh Nhân Vật Chính Mạnh Nhất Lịch Sử
566.907 585 18.895

Nhân Vật Chính Mạnh Nhất Lịch Sử

Truyện tranh Hiệp Khách Giang Hồ
53.408.850 7.803 23.652

Hiệp Khách Giang Hồ

Truyện tranh Trọng Sinh Địa Cầu Tiên Tôn
7.943.718 1.620 61.464

Trọng Sinh Địa Cầu Tiên Tôn

Truyện tranh Kiếm Nghịch Thương Khung
38.971.602 3.390 65.419

Kiếm Nghịch Thương Khung

Truyện tranh Lãng khách Kenshin phần 2
61.668 53 693

Lãng khách Kenshin phần 2

Truyện tranh Anh Hùng OnePunch
71.804.121 35.692 102.664

Anh Hùng OnePunch

Truyện tranh Toàn Chức Pháp Sư
164.045.637 22.974 129.950

Toàn Chức Pháp Sư

Truyện tranh Thả Vu Nữ Đó Ra
17.063.515 6.234 39.394

Thả Vu Nữ Đó Ra

Truyện tranh Tu Luyện Thành Tiên Ta Chỉ Muốn Nuôi Nữ Đồ Đệ
2.044.221 810 26.592

Tu Luyện Thành Tiên Ta Chỉ Muốn Nuôi Nữ Đồ Đệ

Truyện tranh Lực bạt sơn hà Hề Tử Đường
1.221.162 256 16.492

Lực bạt sơn hà Hề Tử Đường

Truyện tranh Vạn Cổ Chí Tôn
199.859 212 12.788

Vạn Cổ Chí Tôn