Truyện hot

Truyện tranh Vừa Chơi Đã Có Tài Khoản Vương Giả
7.799.139 2.096 69.516

Vừa Chơi Đã Có Tài Khoản Vương Giả

Truyện tranh Toàn Chức Pháp Sư
165.745.278 23.237 132.309

Toàn Chức Pháp Sư

Truyện tranh Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen
50.693.702 24.254 117.438

Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen

Truyện tranh Chung Cực Đấu La
29.298.573 7.378 71.333

Chung Cực Đấu La

Truyện tranh Bí Ngô Cuồng Sát - Pumpkin Night
9.222.055 13.130 28.479

Bí Ngô Cuồng Sát - Pumpkin Night

Truyện tranh Hoạn Phi Thiên Hạ
16.995.717 3.703 84.843

Hoạn Phi Thiên Hạ

Truyện tranh Người Ở Rể Bị Ép Thành Phản Diện
14.806.419 4.478 67.952

Người Ở Rể Bị Ép Thành Phản Diện

Truyện tranh Tu Tiên Giả Đại Chiến Siêu Năng Lực
12.569.151 9.898 75.981

Tu Tiên Giả Đại Chiến Siêu Năng Lực

Truyện tranh Trọng Sinh Sau Tám Vạn Năm
48.888.239 6.393 121.406

Trọng Sinh Sau Tám Vạn Năm

Truyện tranh Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi
40.837.755 13.285 85.237

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi

Truyện tranh Kiếm Nghịch Thương Khung
39.387.771 3.406 66.205

Kiếm Nghịch Thương Khung

Truyện tranh Võ Luyện Đỉnh Phong
271.054.420 42.766 187.543

Võ Luyện Đỉnh Phong

Truyện tranh Thiện Lương Tử Thần
6.601.905 1.703 24.327

Thiện Lương Tử Thần

Truyện tranh Đồ Đệ Nhà Ta Lại Quải Rồi
14.920.627 7.910 61.269

Đồ Đệ Nhà Ta Lại Quải Rồi

Truyện tranh Siêu Năng Lập Phương
26.044.377 5.537 71.221

Siêu Năng Lập Phương

Truyện tranh Quyền Bá Thiên Hạ
19.992.277 5.155 32.582

Quyền Bá Thiên Hạ

Truyện tranh Tồn Tại Với Tư Cách Là Vợ Của Nam Chính
34.344.093 4.717 113.487

Tồn Tại Với Tư Cách Là Vợ Của Nam Chính

Truyện tranh Băng Hỏa Ma Trù
7.649.052 2.092 29.715

Băng Hỏa Ma Trù

Truyện tranh Cửu Tinh Thiên Thần Quyết
28.456.423 2.875 46.832

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết

Truyện tranh Phi Lôi Đạo
6.147.878 2.150 45.693

Phi Lôi Đạo

Truyện tranh Trọng Sinh, Bất Khả Chiến Bại
7.697.392 535 34.692

Trọng Sinh, Bất Khả Chiến Bại

Truyện tranh Đào Hoa Bảo Điển
22.043.738 3.265 35.818

Đào Hoa Bảo Điển

Truyện tranh Nhà hiền triết vô song chưa thành công về mặt học thuật ~ Một phù thủy S-Rank gian lận sau tái sinh
4.301.899 2.165 32.602

Nhà hiền triết vô song chưa thành công về mặt học thuật ~ Một phù thủy S-Rank gian lận sau tái sinh

Truyện tranh Yêu Giả Vi Vương
23.180.208 3.415 70.711

Yêu Giả Vi Vương

Truyện tranh Võ Động Càn Khôn
17.723.508 5.083 52.254

Võ Động Càn Khôn

Truyện tranh Trong Sinh Chi Ức Vạn Ảnh Hậu Yếu Thượng Vị
44.488.773 17.986 65.560

Trong Sinh Chi Ức Vạn Ảnh Hậu Yếu Thượng Vị

Truyện tranh Trên Người Ta Có Một Con Rồng
91.163.395 17.989 135.527

Trên Người Ta Có Một Con Rồng

Truyện tranh Dịch Vụ Thuê Bạn Gái
14.192.379 9.722 31.332

Dịch Vụ Thuê Bạn Gái

Truyện tranh Đấu La Đại Lục
65.282.348 12.016 88.418

Đấu La Đại Lục

Truyện tranh Tinh Linh Ám Đế
7.687.989 1.541 51.886

Tinh Linh Ám Đế

Truyện tranh Tổng Tài Tại Thượng
50.941.578 11.582 126.134

Tổng Tài Tại Thượng

Truyện tranh Thần Hào Chi Thiên Hàng Hệ Thống
31.745.858 4.983 73.918

Thần Hào Chi Thiên Hàng Hệ Thống

Truyện tranh Tiên Võ Đế Tôn
27.487.933 3.179 81.444

Tiên Võ Đế Tôn

Truyện tranh Tu Chân Tứ Vạn Niên
21.296.651 2.798 31.019

Tu Chân Tứ Vạn Niên

Truyện tranh Luôn Có Yêu Quái
9.189.128 3.819 18.159

Luôn Có Yêu Quái

Truyện tranh Bỗng Một Ngày Trở Thành Con Gái Nhà Vua
63.222.608 43.581 126.674

Bỗng Một Ngày Trở Thành Con Gái Nhà Vua

Truyện tranh Đại Vương Tha Mạng
36.702.925 8.921 109.322

Đại Vương Tha Mạng

Truyện tranh Vua Trộm mộ
28.086.449 5.193 72.125

Vua Trộm mộ

Truyện tranh Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ
49.331.623 6.880 22.700

Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ

Truyện tranh Kẻ Phản Diện Là Một Con Rối
7.282.929 2.499 143.414

Kẻ Phản Diện Là Một Con Rối

Truyện tranh Thả Vu Nữ Đó Ra
17.364.660 6.299 40.016

Thả Vu Nữ Đó Ra

Truyện tranh Ta Là Tà Đế
34.427.914 10.754 116.982

Ta Là Tà Đế

Truyện tranh Lăng Thiên Thần Đế
25.178.910 3.265 75.323

Lăng Thiên Thần Đế

Truyện tranh Ta Luyện Khí Ba Ngàn Năm
30.478.187 11.025 99.214

Ta Luyện Khí Ba Ngàn Năm

Truyện tranh Hoán Đổi Diệu Kỳ
20.041.734 7.875 37.265

Hoán Đổi Diệu Kỳ

Truyện tranh Quy Luật Tình Yêu Ở Mạt Thế
43.809.135 4.560 72.374

Quy Luật Tình Yêu Ở Mạt Thế

Truyện tranh Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư
39.085.497 18.437 131.557

Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư

Truyện tranh Xuyên Không Vào Thế Giới Nữ Cường
25.750.763 6.606 66.479

Xuyên Không Vào Thế Giới Nữ Cường