Truyện hot

Truyện tranh Đồ Đệ Nhà Ta Lại Quải Rồi
14.627.122 7.590 60.122

Đồ Đệ Nhà Ta Lại Quải Rồi

Truyện tranh Tối Cường Thăng Cấp
31.951.906 4.180 80.788

Tối Cường Thăng Cấp

Truyện tranh Vua Trộm mộ
27.582.669 5.074 70.718

Vua Trộm mộ

Truyện tranh Ngạo Thị Thiên Địa
54.495.858 10.070 101.678

Ngạo Thị Thiên Địa

Truyện tranh Thần Võ Thiên Tôn
65.465.770 5.280 112.502

Thần Võ Thiên Tôn

Truyện tranh The New Gate
8.260.545 2.862 35.477

The New Gate

Truyện tranh Võ Luyện Đỉnh Phong
266.879.605 41.476 184.385

Võ Luyện Đỉnh Phong

Truyện tranh Tuyệt thế Đường Môn - Đấu La Đại Lục 2
43.206.821 11.405 54.610

Tuyệt thế Đường Môn - Đấu La Đại Lục 2

Truyện tranh Luôn Có Yêu Quái
9.094.097 3.795 17.851

Luôn Có Yêu Quái

Truyện tranh Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi!
34.451.153 10.048 59.076

Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi!

Truyện tranh Trong Sinh Chi Ức Vạn Ảnh Hậu Yếu Thượng Vị
44.151.775 17.962 64.830

Trong Sinh Chi Ức Vạn Ảnh Hậu Yếu Thượng Vị

Truyện tranh Bách Luyện Thành Thần
154.474.315 30.421 142.403

Bách Luyện Thành Thần

Truyện tranh Tối Cường Phản Sáo Lộ Hệ Thống
79.891.156 27.167 114.257

Tối Cường Phản Sáo Lộ Hệ Thống

Truyện tranh Yêu Giả Vi Vương
22.948.051 3.379 69.910

Yêu Giả Vi Vương

Truyện tranh Manh Sư Tại Thượng
40.914.637 28.712 99.562

Manh Sư Tại Thượng

Truyện tranh Trên Người Ta Có Một Con Rồng
89.693.817 17.874 133.167

Trên Người Ta Có Một Con Rồng

Truyện tranh Đấu La Đại Lục
65.057.767 11.964 87.430

Đấu La Đại Lục

Truyện tranh Đại Vương Tha Mạng
35.960.101 8.570 107.474

Đại Vương Tha Mạng

Truyện tranh Tu Chân Tứ Vạn Niên
20.561.184 2.734 28.871

Tu Chân Tứ Vạn Niên

Truyện tranh Tuyệt Thế Võ Thần
91.614.173 14.908 110.040

Tuyệt Thế Võ Thần

Truyện tranh Nghịch Thiên Chiến Thần
27.568.185 1.216 69.802

Nghịch Thiên Chiến Thần

Truyện tranh Hiệp Khách Giang Hồ
53.408.265 7.803 23.650

Hiệp Khách Giang Hồ

Truyện tranh Hoán Đổi Diệu Kỳ
19.227.990 7.495 35.526

Hoán Đổi Diệu Kỳ

Truyện tranh Kiếm Nghịch Thương Khung
38.969.981 3.390 65.419

Kiếm Nghịch Thương Khung

Truyện tranh Anh Hùng OnePunch
71.802.479 35.683 102.638

Anh Hùng OnePunch

Truyện tranh Toàn Chức Pháp Sư
164.039.771 22.971 129.938

Toàn Chức Pháp Sư

Truyện tranh Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên
159.639.859 31.868 147.995

Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên

Truyện tranh Thả Vu Nữ Đó Ra
17.061.771 6.234 39.394

Thả Vu Nữ Đó Ra

Truyện tranh Ta Luyện Khí Ba Ngàn Năm
29.968.623 10.883 97.254

Ta Luyện Khí Ba Ngàn Năm

Truyện tranh Lăng Thiên Thần Đế
24.814.257 3.236 74.151

Lăng Thiên Thần Đế

Truyện tranh Ta Là Tà Đế
34.052.638 10.634 115.523

Ta Là Tà Đế

Truyện tranh Đô Thị Chi Nghịch Thiên Tiên Tôn
42.442.177 3.744 98.049

Đô Thị Chi Nghịch Thiên Tiên Tôn

Truyện tranh Trọng Sinh, Bất Khả Chiến Bại
7.620.547 527 34.279

Trọng Sinh, Bất Khả Chiến Bại

Truyện tranh Song Tu Đạo Lữ Của Tôi
46.813.656 13.306 53.819

Song Tu Đạo Lữ Của Tôi

Truyện tranh Cuồng nhiệt boss, sủng thê xin kiềm chế
15.376.150 4.849 45.735

Cuồng nhiệt boss, sủng thê xin kiềm chế

Truyện tranh Thiện Lương Tử Thần
6.563.987 1.689 24.038

Thiện Lương Tử Thần

Truyện tranh Người Ở Rể Bị Ép Thành Phản Diện
14.222.884 4.324 66.243

Người Ở Rể Bị Ép Thành Phản Diện

Truyện tranh Vạn Cổ Thần Vương
51.889.061 6.018 111.968

Vạn Cổ Thần Vương

Truyện tranh Cháu Trai Của Hiền Nhân
8.714.593 4.086 28.090

Cháu Trai Của Hiền Nhân

Truyện tranh Đại chúa tể
22.619.190 4.613 48.214

Đại chúa tể

Truyện tranh Ta Là Chiến Thần Vô Song
14.696.129 2.105 69.822

Ta Là Chiến Thần Vô Song

Truyện tranh Phượng Ngự Tà Vương
7.091.347 1.467 47.071

Phượng Ngự Tà Vương

Truyện tranh Kouritsu Kuriya Madoushi, Dani no Jinsei de Madou o Kiwameru
2.743.619 1.095 20.197

Kouritsu Kuriya Madoushi, Dani no Jinsei de Madou o Kiwameru

Truyện tranh Nguyên Tôn
86.403.882 20.172 133.603

Nguyên Tôn

Truyện tranh Ông Xã Kết Hôn Thử, Mạnh Thêm Chút Nữa Đi
77.507.480 20.746 140.198

Ông Xã Kết Hôn Thử, Mạnh Thêm Chút Nữa Đi

Truyện tranh Võ Đạo Độc Tôn
40.960.000 5.707 90.522

Võ Đạo Độc Tôn

Truyện tranh Thần Cấp Thấu Thị
15.359.598 1.847 49.427

Thần Cấp Thấu Thị

Truyện tranh Học Sĩ Tái Sinh
14.034.125 2.093 52.118

Học Sĩ Tái Sinh