Truyện mới cập nhật

Truyện tranh Kiếm Nghịch Thương Khung
39.093.516 3.393 65.633

Kiếm Nghịch Thương Khung

Truyện tranh Bắt Đầu Vùng Dậy Từ Việc Chơi Game Nghiêm Túc
1.817.106 733 38.155

Bắt Đầu Vùng Dậy Từ Việc Chơi Game Nghiêm Túc

Truyện tranh Trọng Sinh Khí Thiếu Quy Lai
33.994.045 6.861 85.041

Trọng Sinh Khí Thiếu Quy Lai

Truyện tranh Hoán Đổi Diệu Kỳ
19.555.430 7.637 36.278

Hoán Đổi Diệu Kỳ

Truyện tranh Ta có chín nữ đồ đệ
19.090.811 3.406 69.117

Ta có chín nữ đồ đệ

Truyện tranh Mạt thế quật khởi
1.023.619 670 35.497

Mạt thế quật khởi

Truyện tranh Ta Bị Phong Ấn Chín Trăm Triệu Thứ
1.327.678 417 20.481

Ta Bị Phong Ấn Chín Trăm Triệu Thứ

Truyện tranh Ta Tu Có Lẽ Là Giả Tiên
12.953.230 2.260 38.967

Ta Tu Có Lẽ Là Giả Tiên

Truyện tranh Trùng Sinh Đô Thị Thiên Tôn
40.300.339 3.531 96.813

Trùng Sinh Đô Thị Thiên Tôn

Truyện tranh Tinh Linh Ám Đế
7.460.927 1.473 50.704

Tinh Linh Ám Đế

Truyện tranh Y Thánh Thiên Tài Tại Hoa Đô
622.885 104 8.775

Y Thánh Thiên Tài Tại Hoa Đô

Truyện tranh Vua Đầu Tư Mạnh Nhất
413.340 313 14.986

Vua Đầu Tư Mạnh Nhất

Truyện tranh Võ Nghịch
15.150.459 1.276 59.383

Võ Nghịch

Truyện tranh Vạn Hồn Hào Tế
4.011.679 1.573 25.840

Vạn Hồn Hào Tế

Truyện tranh Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế
8.177.083 2.604 29.648

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế

Truyện tranh Ta Đã Đặt Ra Thời Đại Của Vạn Tộc
330.675 301 11.846

Ta Đã Đặt Ra Thời Đại Của Vạn Tộc

Truyện tranh Tiên Võ Đế Tôn
26.889.865 3.119 80.099

Tiên Võ Đế Tôn

Truyện tranh Tàng Phong
185.921 128 5.703

Tàng Phong

Truyện tranh Sinh Tử Quyết
4.477.304 482 21.079

Sinh Tử Quyết

Truyện tranh Chư giới - Tận thế online
2.811.390 1.684 40.259

Chư giới - Tận thế online

Truyện tranh The Little Girl Raised By Death Hold The Sword Of Death Tight
458.577 856 13.985

The Little Girl Raised By Death Hold The Sword Of Death Tight

Truyện tranh Tối Cường Thần Vương
28.290.358 1.881 61.196

Tối Cường Thần Vương

Truyện tranh Ta Có Một Sơn Trại
775.383 606 20.696

Ta Có Một Sơn Trại

Truyện tranh Vạn Cổ Tối Cường Tông
1.377.258 1.757 23.976

Vạn Cổ Tối Cường Tông

Truyện tranh Phục Thiên Thánh Chủ
10.143.210 1.086 39.322

Phục Thiên Thánh Chủ

Truyện tranh Tiên Đế Xâm Nhập
4.815.051 674 32.671

Tiên Đế Xâm Nhập

Truyện tranh Tonari No Enkyorirenai
17.261 28 864

Tonari No Enkyorirenai

Truyện tranh Cuộc đời Thứ Hai Của Một Gangster
2.759.302 939 28.681

Cuộc đời Thứ Hai Của Một Gangster

Truyện tranh Người Trở Về Từ Cõi Chết
414.103 267 7.568

Người Trở Về Từ Cõi Chết

Truyện tranh Tây Du
21.990.113 3.025 18.714

Tây Du

Truyện tranh Anh Hùng Bàn Phím Tu Tiên
345.773 426 11.019

Anh Hùng Bàn Phím Tu Tiên

Truyện tranh Đấu Sĩ Vô Song
51.395 51 2.514

Đấu Sĩ Vô Song

Truyện tranh Súng Thần Ký
258.200 124 2.141

Súng Thần Ký

Truyện tranh Hậu Cung Của Ta Dựa Vào Rút Thẻ
4.075.696 733 27.293

Hậu Cung Của Ta Dựa Vào Rút Thẻ

Truyện tranh Võ Luyện Đỉnh Phong
268.289.328 41.841 185.498

Võ Luyện Đỉnh Phong

Truyện tranh Yêu Thần Ký
121.024.161 18.213 120.566

Yêu Thần Ký

Bình luận mới